• Οδοντίνη :

  Η οδοντίνη είναι ένας από τους ιστούς από τους οποίους αποτελείται το δόντι. Έχει λευκό χρώμα.

  Η οδοντίνη καλύπτεται από το σμάλτο στην κορυφή (ορατό τμήμα του δοντιού) και από την οστεΐνη στη ρίζα. Προστατεύει τον πολφό, το κεντρικό και ζωντανό μέρος του δοντιού.

  Η οδοντίνη αποτελείται κατά βάση από ασβεστοποιημένο υλικό από ανόργανα άλατα.

Κατάλογος υποσημειώσεων:

  COOKIE SETTINGS PANEL

  1st Party cookies: Necessary Cookie =:: Enhancement=

  When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.