• Οδοντίνη :

    Η οδοντίνη είναι ένας από τους ιστούς από τους οποίους αποτελείται το δόντι. Έχει λευκό χρώμα.

    Η οδοντίνη καλύπτεται από το σμάλτο στην κορυφή (ορατό τμήμα του δοντιού) και από την οστεΐνη στη ρίζα. Προστατεύει τον πολφό, το κεντρικό και ζωντανό μέρος του δοντιού.

    Η οδοντίνη αποτελείται κατά βάση από ασβεστοποιημένο υλικό από ανόργανα άλατα.

Κατάλογος υποσημειώσεων: