ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ… Η ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Η βακτηριακή χλωρίδα δεν διαφέρει στην περίπτωση ατόμων με τεχνητή οδοντοστοιχία ή αποκατάσταση. Δεν είναι περισσότερο ή λιγότερο επιθετική. Ωστόσο,...

Οδοντικά εμφυτεύματα, τεχνητή οδοντοστοιχία

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie =:: Enhancement=

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.