NOMIKO ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Νομικοί Όροι Χρήσης

Τελευταία ενημέρωση 1/8/2017

Αυτή η εφαρμογή για κινητές συσκευές (“Εφαρμογή”) σας παρέχεται με βάση αυτούς τους "Όρους Χρήσης" και με τυχόν τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις αυτών (συνολικά αναφερόμενα ως αυτή η "Συμφωνία") που μπορεί να αναρτηθούν κατά καιρούς από Johnson & Johnson Ελλάς Καταναλωτικά Προϊόντα Α.Ε.Ε ή από κάποια από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυτού (συλλογικά, "Κάτοχος Δικτυακού Τόπου", "εμείς" "εμάς"). Η χρήση από εσάς αυτής της Εφαρμογής, ή οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών ή περιεχομένου που παρέχεται μέσω της Εφαρμογής, θα θεωρείται ως συναίνεση από μέρους σας ότι δεσμεύεστε νομικά από τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας, που ισχύουν ομοίως όπως αν είχατε υπογράψει τη Συμφωνία. Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας, σας ζητούμε να μην επιχειρήσετε την πρόσβαση ή χρήση της Εφαρμογής ούτε την ανάρτηση ή υποβολή οποιουδήποτε υλικού σε αυτόν. Η Εφαρμογή και οι υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω αυτής θα αναφέρονται συλλογικά ως «Υπηρεσία».

Πού απευθύνεται η Υπηρεσία

Αυτή η Υπηρεσία προορίζεται και απευθύνεται στους κατοίκους της Ελλάδας . Αυτή η Υπηρεσία δεν απευθύνεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Αποποίηση ευθυνών σχετικά με τις πληροφορίες

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ, ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ. ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΩΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, Ή ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ή ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΕΠΙΣΗΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΑΣ. ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.

ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΚΑΠΟΙΑ ΔΡΑΣΗ Ή ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Κυριότητα

Αντιλαμβάνεστε ότι η Υπηρεσία σάς είναι διαθέσιμη μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Συμφωνείτε ότι η Υπηρεσία αποτελεί ιδιοκτησία του Κατόχου του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτόν, καθώς και ότι δικαιούστε να τα χρησιμοποιήσετε μόνο όπως ορίζεται στους εν λόγω Όρους Χρήσης. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια που μπορεί να υποστείτε σε σχέση με οποιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας για επαγγελματικούς ή άλλους μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Χρήσης. Το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να διακόψουμε την πρόσβαση στην Υπηρεσία εναπόκειται στη διακριτική μας ευχέρεια. Η Υπηρεσία σάς παρέχεται δωρεάν και, σε αυτή τη βάση, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρέχουμε οποιεσδήποτε υπηρεσίες συντήρησης ή τεχνικής υποστήριξης σχετικά με αυτόν, ούτε φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα τυχόν αδυναμίας συντήρησης ή ενημέρωσης της Υπηρεσίας.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αλλαγή ή επανάχρηση της Υπηρεσίας , καθώς και οποιαδήποτε ενημέρωση, μερική ή ολική, στα στοιχεία του, συμπεριλαμβανομένου του ενσωματωμένου λογισμικού.

Η χρήση της Υπηρεσίας επιτρέπεται μόνο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Χρήσης. Σας χορηγείται μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανέκκλητη, περιορισμένη άδεια προβολής, εκτύπωσης και διανομής περιεχομένου που ανακτάται από την Υπηρεσία για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς, εφόσον δεν αφαιρείτε ή επικαλύπτετε την ανακοίνωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλες ανακοινώσεις που εμφανίζονται επάνω στο περιεχόμενο. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, ανατύπωση, προβολή, εκτέλεση, μετάφραση, διανομή, προσαρμογή, μετάδοση, επικοινωνία στο ευρύ κοινό μέσω τηλεπικοινωνιών, η κυκλοφορία ή η πώληση του περιεχομένου που ανακτάται από την Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν εμπορική χρήση, ή η παροχή του σε οποιαδήποτε εμπορική πηγή, συμπεριλαμβανομένων άλλων δικτυακών τόπων, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Κατόχου του Δικτυακού Τόπου.

Επιπλέον, συμφωνείτε να μην: (i) χρησιμοποιήσετε αυτό την Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο θα μπορούσε να προκαλέσει απενεργοποίηση, υπερφόρτωση, ζημία ή βλάβη στην εν λόγω Υπηρεσία, ή να παρέμβει σε οποιαδήποτε άλλη χρήση της εν λόγω Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ικανότητας του χρήστη να συμμετέχει σε δραστηριότητες σε πραγματικό χρόνο μέσω αυτής της Υπηρεσίας, (ii) χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αυτόματο πρόγραμμα τύπου Robot ή Spider ή άλλη αυτόματη συσκευή, διαδικασία ή μέσο για την πρόσβαση σε αυτή την Υπηρεσίας για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής και εξόρυξης δεδομένων, της παρακολούθησης ή αντιγραφής οποιουδήποτε υλικού σε αυτή την Υπηρεσία, (iii) χρησιμοποιήσετε τυχόν χειροκίνητη διαδικασία για την παρακολούθηση ή αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού σε αυτό τον Δικτυακό Τόπο, ή συμμετάσχετε σε οποιονδήποτε άλλο μη εξουσιοδοτημένο σκοπό χωρίς την προηγούμενη γραπτή ρητή άδεια του Κατόχου του Δικτυακού Τόπου, (iv) χρησιμοποιήσετε με κάποιον άλλο τρόπο οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή διαδικασία που παρεμβαίνει στην ορθή λειτουργία αυτής της Υπηρεσίας, ή (v) επιχειρήσετε με κάποιον άλλο τρόπο να παρέμβετε στην ορθή στην ορθή λειτουργία αυτής της Υπηρεσίας.

Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας εκχωρούνται ρητά.

Ο Λογαριασμός και Κωδικός Πρόσβασής σας

Για εφαρμογές που ζητούν από το χρήστη να δημιουργήσει λογαριασμό και κωδικό πρόσβασης, κατά την πρώτη σας εγγραφή για να χρησιμοποιήσετε αυτή την Υπηρεσία, μπορεί να σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης. Πρέπει να μην αποκαλύπτετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης και να μην τον δίνετε σε κανέναν άλλο ούτε να επιτρέπετε σε κάποιον άλλο να χρησιμοποιήσει το λογαριασμό σας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον κωδικό πρόσβασης ή τον λογαριασμό κάποιου άλλου. Εάν υποψιαστείτε τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση στον κωδικό ή τον λογαριασμό σας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη αν υποστείτε τυχόν βλάβη ή απώλεια επειδή αποκαλύψατε τον κωδικό πρόσβασής σας, ή επιτρέψατε σε κάποιον άλλο να χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό σας, ή χρησιμοποιήσατε τον κωδικό πρόσβασης ή τον λογαριασμού κάποιου άλλου, ή αν αντιληφθείτε ή υποψιάζεστε τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού ή του λογαριασμού σας αλλά δεν μας ενημερώσετε εγκαίρως.

Απόρρητο και Συναίνεση Χρήσης Δεδομένων

Οι πληροφορίες που αποκτούμε μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας από εσάς, στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής ή με άλλον τρόπο, υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Η Πολιτική Απορρήτου μας αφορά τη συλλογή και χρήση των δεδομένων που μας παρέχετε, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων σας σχετικά με τις εν λόγω πληροφορίες.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Οι πληροφορίες που επικοινωνούνται στην Υπηρεσία αποτελούν ηλεκτρονική επικοινωνία. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της Υπηρεσίας ή άλλων μορφών ηλεκτρονικών μέσων, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Συμφωνείτε ότι μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο των τοπικών νόμων περί απορρήτου, καθώς και ότι οι εν λόγω επικοινωνίες, καθώς και οι ανακοινώσεις, κοινοποιήσεις, συμφωνίες, και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, ισοδυναμούν με γραπτές επικοινωνίες και έχουν την ίδια ισχύ που θα είχαν αν ήταν γραπτές και υπογεγραμμένες από το μέρος που αποστέλλει την επικοινωνία.

Υποβολές από τον Χρήστη

Δημιουργήσαμε, ή μπορούμε να δημιουργήσουμε στο μέλλον, ορισμένους χώρους, όπως πίνακες ανακοινώσεων και "δωμάτια συνομιλίας" (chat rooms) στην Υπηρεσίας, όπου τα μέλη μπορούν να μεταφορτώσουν και να μοιραστούν σκέψεις, σχόλια, αξιολογήσεις προϊόντων, εικόνες, βίντεο, κλπ., με άλλα μέλη (συλλογικά, τα “Φόρα"). Αυτά τα Φόρα είναι διαθέσιμα μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη της Υπηρεσίας. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το κείμενο, τα γραφικά, το λογισμικό, η μουσική, ο ήχος, οι φωτογραφίες, τα βίντεο, τα μηνύματα, οι αναρτήσεις, τα δεδομένα, οι πληροφορίες, ή το λοιπό υλικό που αναρτάται από τους χρήστες (συλλογικά, το "Περιεχόμενο Χρήστη") ωφελεί την ευρύτερη κοινότητα, θεσπίσαμε κάποιους βασικούς κανόνες που πρέπει να τηρούνται από όλους.

Επιπλέον, αν παρέχεται κάποιο Φόρουμ μέσα στην Υπηρεσία, μπορεί να επιτρέπει στους χρήστες να αναρτούν ερωτήσεις για να απαντηθούν από εμπειρογνώμονες που προσλαμβάνονται από εμάς. Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι εν λόγω εμπειρογνώμονες πληρώνονται από εμάς για το χρόνο που αναλώνουν προκειμένου να απαντήσουν στις ερωτήσεις των μελών, αλλά εκφράζουν τις δικές τους απόψεις. Εμείς παρέχουμε πρόσβαση στους εμπειρογνώμονες και στην καθοδήγησή τους στο πλαίσιο του Φόρουμ αποκλειστικά και μόνο με τη μορφή ενημερωτικής και εκπαιδευτικής υπηρεσίας στα μέλη της Υπηρεσίας.

Η πολιτική μας για αυτή την Υπηρεσία είναι η αξιολόγηση του Περιεχομένου Χρήστη, στο βαθμό που αυτό είναι πρακτικά εφικτό, είτε πριν είτε μετά την ανάρτηση του εν λόγω Περιεχομένου Χρήστη. Εκ των προτέρων έλεγχος σημαίνει ότι το Περιεχόμενο Χρήστη δεν θα αναρτάται στο Φόρουμ και δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό ή η προβολή του από άλλα μέλη της Υπηρεσίας, μέχρις ότου το αξιολογήσουμε και καθορίσουμε ότι το Περιεχόμενο Χρήστη είναι κατάλληλο για ανάρτηση στο Φόρουμ. Αυτή η διαδικασία σημαίνει επίσης ότι το Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλλεται για ανάρτηση δεν θα αναρτάται σε πραγματικό χρόνο, μπορεί μάλιστα να μην αναρτηθεί ποτέ αν εμείς κρίνουμε ότι είναι ακατάλληλο για την Υπηρεσία. Εκ των υστέρων έλεγχος σημαίνει ότι το Περιεχόμενο Χρήστη θα αξιολογείται μετά την ανάρτησή του στην Υπηρεσία. Το Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλλεται σε εκ των υστέρων έλεγχο και το οποίο κρίνεται από τον Κάτοχο της Υπηρεσίας μη συμβατό με τους εν λόγω Όρους Χρήσης ή άλλως ακατάλληλο για την Υπηρεσία θα αφαιρείται από την Υπηρεσία, χωρίς σχετική ειδοποίηση προς τον Χρήστη.

Το Περιεχόμενο Χρήστη πρέπει να είναι κατάλληλο για το Φόρουμ. Χωρίς αυτό να σημαίνει περιορισμό των λόγων για τους οποίους μπορούμε να απορρίψουμε το Περιεχόμενο Χρήστη, μπορούμε να απορρίψουμε, να επεξεργαστούμε ή να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που δεν συμμορφώνεται με τυχόν Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινότητας, τις οποίες πρέπει να διαβάσετε προτού αναρτήσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη στην Υπηρεσία.

Εάν υποβάλετε Περιεχόμενο Χρήστη προς ανάρτηση σε ένα Φόρουμ, αυτό σημαίνει ότι (1) επιβεβαιώνετε ότι δικαιούστε να αναρτάτε ή να μεταδίδετε Περιεχόμενο Χρήστη, (2) συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το σύνολο του Περιεχομένου Χρήστη που υποβάλλετε προς ανάρτηση, και (3) εκχωρείτε στον Κάτοχο του Δικτυακού Τόπου και στους συνδεδεμένους φορείς αυτού ανέκκλητα, παγκόσμια, μη αποκλειστικά, μόνιμα, πλήρως εκχωρούμενα, μεταβιβάσιμα και χωρίς χρέωση για εκμετάλλευση δικαίωμα και άδεια χρήσης του δικού σας Περιεχομένου Χρήστη, με οποιονδήποτε τρόπο, στην Υπηρεσία και σε οποιονδήποτε άλλο Δικτυακό Τόπο τον οποίο κατέχει ή λειτουργεί ο Κάτοχος του Δικτυακού Τόπου ή οι συνδεδεμένοι φορείς αυτού (καθώς και σε οποιουσδήποτε δικτυακούς τόπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζονται με τον Κάτοχο του Δικτυακού Τόπου ή με τους συνδεδεμένους φορείς αυτού).

Είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουμε κάθε ιδέα, έννοια, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται ή προκύπτει από οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη για κάθε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, κατασκευής και εμπορίας προϊόντων. Κατά συνέπεια, μην μας υποβάλλετε ή αποστέλλετε οποιαδήποτε ιδέα, πρόταση ή υλικό που επιθυμείτε να κρατήσετε εμπιστευτικά ή για τα οποία αναμένετε να λάβετε αποζημίωση. Δεν θα έχετε καμία αξίωση από εμάς όσον αφορά οποιαδήποτε χρήση ή μη χρήση του Περιεχομένου Χρήστη. Όταν υποβάλλετε κάποιο Περιεχόμενο Χρήστη, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε το δικαίωμα, αλλά όχι και την υποχρέωση, να χρησιμοποιήσουμε, εμφανίσουμε και δημοσιεύσουμε το όνομα, τη φωτογραφία, την εικόνα ή τη φωνή σας, ή μια παράσταση όπου εμφανίζεστε, καθώς και βιογραφικά στοιχεία ή/και δηλώσεις σας, σε όλο τον κόσμο και επ' άπειρον, στην Υπηρεσία και σε οποιαδήποτε κανάλια συνδεδεμένου ή διάδοχου Δικτυακού Τόπου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης τα οποία κατέχουν ή λειτουργούν οι συνδεδεμένοι φορείς μας. Εάν κάνουμε χρήση οποιωνδήποτε τέτοιων δικαιωμάτων, αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι δεν θα λάβετε καμία άλλη αμοιβή, πληρωμή, ειδοποίηση ή πίστωση, ούτε θα έχετε λόγο ως προς την έγκριση του τρόπου χρήσης τους από τον Κάτοχο του Δικτυακού Τόπου.

Αποδέχεστε ότι τα Φόρα περιέχουν τις γνώμες και απόψεις άλλων χρηστών. Αποδέχεστε επιπλέον ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη στην Υπηρεσία. Αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι μοναδικός υπεύθυνος για το σύνολο του Περιεχομένου Χρήστη είναι το άτομο που ανάρτησε το εν λόγω Περιεχόμενο. Αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι θα αξιολογείτε, και αναλαμβάνετε κάθε ευθύνη σχετικά με, τη χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη, όπως να στηρίζεστε στην ακρίβεια, πληρότητα ή χρησιμότητα του εν λόγω Περιεχομένου.

Εναπόκειται στη διακριτική μας ευχέρεια να διακόψουμε ανά πάσα στιγμή, προσωρινά ή μόνιμα, τη δυνατότητά σας για μεταφόρτωση ή/και πρόσβαση σε Περιεχόμενο Χρήστη με ή χωρίς ειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο για τυχόν αναστολή ή διακοπή της αποδοχής του Περιεχομένου Χρήστη.

Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο του Περιεχομένου Χρήστη που υποβάλλετε στην Υπηρεσία μέσω κινητής συσκευής θα αποθηκεύεται στην εν λόγω κινητή συσκευή. Εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία και ασφάλεια της κινητής συσκευής σας, για τις πληροφορίες και τα υλικά που περιέχονται σε αυτήν, καθώς και για οποιονδήποτε κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας και για πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Αποθήκευση Περιεχομένου Χρήστη

Μπορούμε να επιβάλουμε ανώτατο όριο στο Περιεχόμενο Χρήστη που αποθηκεύετε στην Υπηρεσία. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημία που μπορείτε να υποστείτε λόγω της διαγραφής ή αποτυχίας αποθήκευσης τυχόν μηνυμάτων, επικοινωνιών ή άλλου Περιεχομένου Χρήστη οι οποίες σχετίζονται με τη διατήρηση του ανώτατου ορίου αποθήκευσης.

Εφαρμογή Κινητών Συσκευών

Για να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή Κινητών Συσκευών και την Υπηρεσία, πρέπει να έχετε κινητή συσκευή που είναι συμβατή με την Εφαρμογή Κινητών Συσκευών και την Υπηρεσία. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι η Εφαρμογή Κινητών Συσκευών και η Υπηρεσία θα είναι συμβατές με την κινητή σας συσκευή. Αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι δίδεται η άδεια χρήσης μόνο όπως ορίζεται σε αυτούς τους όρους χρήσης και δεν πωλούνται η Εφαρμογή Κινητών Συσκευών και η Υπηρεσία. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή Κινητών Συσκευών και την Υπηρεσία σε κινητή συσκευή που σας ανήκει ή την οποία ελέγχετε. Η άδεια αυτή δεν σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή Κινητών Συσκευών ή την Υπηρεσία σε κινητή συσκευή που δεν σας ανήκει ή που δεν ελέγχετε και δεν μπορείτε να διανέμετε ή να διαθέτετε την Εφαρμογή Κινητών Συσκευών ή την Υπηρεσία μέσω δικτύου στο οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται από περισσότερες συσκευές ταυτόχρονα. Δεν μπορείτε να εκμισθώνετε, να δανείζετε, να πωλείτε, να διανέμετε ή να παραχωρείτε περαιτέρω την Εφαρμογή Κινητών Συσκευών ή την Υπηρεσία, οποιεσδήποτε ανανεώσεις τους ή μέρος αυτών.

Αναγνωρίζετε ότι κατά καιρούς ενδέχεται να εκδώσουμε αναβαθμισμένες εκδόσεις της Εφαρμογής Κινητών Συσκευών ή της Υπηρεσίας, και μπορεί αυτόματα ηλεκτρονικά να αναβαθμίσουμε την Εφαρμογή Κινητών Συσκευών ή την Υπηρεσία που χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας. Παρέχετε τη συγκατάθεσή σας σε μία τέτοια ενδεχόμενη αυτόματη αναβάθμιση στην κινητή σας συσκευή και συμφωνείτε ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας θα ισχύουν σε αυτές τις αναβαθμίσεις. Οποιοσδήποτε κώδικας τρίτου που μπορεί να έχει ενσωματωθεί στην Εφαρμογή Κινητών Συσκευών ή στην Υπηρεσία καλύπτεται από την εφαρμοστέα ανοικτή πηγή ή από την άδεια χρήσης τρίτου, αν υπάρχει ή οποία παρέχει εξουσιοδότηση χρήσης αυτού του κώδικα. Η ως άνω άδεια χρήσης δεν αποτελεί πώληση της Εφαρμογής Κινητών Συσκευών ή της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε αντιγράφου αυτών και εμείς ή οι τρίτοι δικαιοπάροχοι ή προμηθευτές διατηρούμε το δικαίωμα, τον τίτλο και το συμφέρον στην Εφαρμογή Κινητών Συσκευών ή την Υπηρεσία (και οποιουδήποτε αντιγράφου της Εφαρμογής Κινητών Συσκευών ή της Υπηρεσίας). Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους νόμους των ΗΠΑ και άλλους νόμους που σχετίζονται με τη χρήση της Εφαρμογής Κινητών Συσκευών και της Υπηρεσίας. Έξοδα μεταφοράς μπορεί να ισχύουν για τη χρήση της Εφαρμογής Κινητών Συσκευών και της Υπηρεσίας.

Τα παρακάτω ισχύουν επίσης για οποιαδήποτε Εφαρμογή Κινητών Συσκευών που προμηθεύεστε από το iTunes Store (“Λογισμικό iTunes”): Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αυτοί οι Όροι Χρήσης ισχύουν αποκλειστικά μεταξύ μας, όχι της Apple και ότι η Apple δεν έχει καμία ευθύνη για το Λογισμικό iTunes ή το περιεχόμενο αυτού. Η χρήση εκ μέρους σας του Λογισμικού iTunes πρέπει να πληροί τους όρους χρήσης του App Store. Αναγνωρίζετε ότι η Apple δεν έχει υποχρέωση να σας παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης ή συντήρησης σε σχέση με το Λογισμικό iTunes. Σε περίπτωση αδυναμίας του Λογισμικού iTunes να πληροί τις προϋποθέσεις οποιαδήποτε εγγύησης που ισχύει, μπορείτε να ενημερώσετε την Apple, και η Apple θα σας επιστρέψει το τίμημα αγοράς για το Λογισμικό iTunes. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Apple δεν θα έχει καμία άλλη υποχρέωση εγγύησης αναφορικά με το Λογισμικό iTunes και για οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις, απώλειες, υποχρεώσεις, ζημίες, κόστη ή έξοδα που μπορούν να αποδοθούν σε οποιαδήποτε αδυναμία συμμόρφωσης με οποιαδήποτε εγγύηση θα διέπεται αποκλειστικά από αυτούς τους Όρους Χρήσης και οποιοδήποτε νόμο που εφαρμόζετε σε εμάς ως προμηθευτή του λογισμικού. Αναγνωρίζετε ότι η Apple δεν ευθύνεται για να διαχειριστεί οποιεσδήποτε απαιτήσεις σας ή απαιτήσεις τρίτων που σχετίζονται με το Λογισμικό iTunes ή την κατοχή ή χρήση εκ μέρους σας του Λογισμικού iTunes, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά (i) απαιτήσεις για ελαττωματικά προϊόντα, (ii) οποιαδήποτε απαίτηση σχετικά με αδυναμία του Λογισμικού iTunes να συμμορφωθεί με τους εφαρμοστέες νομικές ή κανονιστικές προϋποθέσεις και (iii) απαιτήσεις που πηγάζουν από τη νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή ή παρόμοια νομοθεσία. Και όλες οι παραπάνω απαιτήσεις θα διέπονται αποκλειστικά από την παρούσα Συμφωνία και οποιουσδήποτε νόμους στους οποίους υποκείμεθα εμείς ως προμηθευτής του λογισμικού. Αναγνωρίζετε ότι σε περίπτωση απαίτησης τρίτου ότι ο Λογισμικό iTunes ή η κατοχή και χρήση εκ μέρους σας του Λογισμικού iTunes παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του τρίτου, εμείς και όχι η Apple θα είμαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έρευνα, άμυνα, συμβιβασμό και απαλλαγή από οποιαδήποτε τέτοια απαίτηση για παράβαση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας στο βαθμό που απαιτείται από την παρούσα Συμφωνία. Τόσο εσείς όσο και εμείς αναγνωρίζουμε ότι η Apple, οι θυγατρικές της, είναι εκ τρίτου συμβαλλόμενοι αυτής της Συμφωνίας αναφορικά με το δικαίωμα χρήσης σας του Λογισμικού iTunes, και ότι με την αποδοχή εκ μέρους σας των όρους της παρούσας Συμφωνίας, η Apple θα δικαιούται (και θα θεωρείται ότι αποδέχθηκε το δικαίωμα) να εκτελέσει την παρούσα Συμφωνία αναφορικά με το δικαίωμα χρήσης εκ μέρους σας του Λογισμικού iTunes προς εσάς σας εκ τρίτου συμβαλλόμενη.

Πρόσθετοι Όροι

Πρόσθετοι όροι ενδέχεται να διέπουν ορισμένα στοιχεία ή περιεχόμενο στην Υπηρεσία, όπως προσφορές, κληρώσεις βραβείων, αγώνες, διαγωνισμούς και ιπποδρομιακά λαχεία sweepstake. Η συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Υπηρεσία που διέπεται από πρόσθετους όρους, όπως κλήρωση βραβείων, διαγωνισμό, αγώνα ή ιπποδρομιακό λαχείο sweepstake με Επίσημους Κανόνες, σημαίνει πως δέχεστε να υπόκεισθε στους εν λόγω πρόσθετους όρους, επιπλέον αυτών των Όρων Χρήσης.

Παραίτηση Από Εγγυήσεις σχετικά με τη Χρήση της Υπηρεσίας

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΒΑΣΗ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ". ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΒΑΘΜΟ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΣΥΝΑΓΟΜΕΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΥΧΟΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.

Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, Ή ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΗ, ΕΓΚΑΙΡΗ, ΑΣΦΑΛΗΣ Ή ΑΛΑΝΘΑΣΤΗ, Ή ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ.

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ Ή/ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ Ή ΑΛΛΩΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ Ή/ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

ΚΑΜΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Ή ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΑΝ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ.

Περιορισμοί Ευθύνης

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΣΤΕΛΕΧΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΥΣ Ή ΆΛΛΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ Ή ΕΠΙΔΕΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ή ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΒΛΑΒΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΙΤΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ, ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ), Ή ΠΟΥ ΑΛΛΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ (1) ΤΗ ΧΡΗΣΗ, Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, (2) ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ, (3) ΤΗ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ, (4) ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΠΟΙΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ, Ή (5) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΎ ΣΚΟΠΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ. ΑΥΤΗ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Ανακοινώσεις Εμπορικών Σημάτων

Τα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές ονομασίες που προβάλλονται σε αυτή την Υπηρεσία αποτελούν ιδιοκτησία του Κατόχου του Δικτυακού Τόπου, των συνδεδεμένων φορέων αυτού ή τρίτων. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να προβάλλετε οποιαδήποτε εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες που ανήκουν στον Κάτοχο του Δικτυακού Τόπου χωρίς τη δική μας προηγούμενη γραπτή συναίνεση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να προβάλλετε οποιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες που προβάλλονται σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο χωρίς την άδεια των κατόχων τους.

Τροποποίηση ή Αναστολή Λειτουργίας της Υπηρεσίας

Τροποποίηση ή Αναστολή Λειτουργίας της Υπηρεσίας

Διακοπή

Μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, να διακόψουμε τη χρήση ή την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία και μπορούμε να διαγράψουμε μέρος ή το σύνολο του Περιεχομένου Χρήστη σας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αν έχουμε μια εύλογη αιτία για να το πράξουμε, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε παραβίασης από εσάς αυτών των Όρων Χρήσης και των Κατευθυντήριων Γραμμών της Κοινότητας. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημία που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της διακοπής της χρήσης της Υπηρεσίας από εσάς υπό αυτές τις συνθήκες. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διακοπής, πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, συμφωνείτε δε ότι οι διατάξεις της Συμφωνίας που αφορούν τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τις Ανακοινώσεις Εμπορικών Σημάτων, την Αποζημίωση, την Παραίτηση από Εγγυήσεις, τους Περιορισμούς Ευθυνών, καθώς και το Ισχύον Δίκαιο, διατηρούνται και μετά από κάθε τέτοιου είδους διακοπή.

Σύνδεσμοι με Δικτυακούς Τόπους Τρίτων

Αυτή η Υπηρεσία μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους ή παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη δική σας ευχέρεια. Καμία επικρότηση τυχόν προϊόντων, υπηρεσιών ή πληροφοριών τρίτων δεν εκφράζεται ρητά ούτε υπονοείται από οποιαδήποτε πληροφορία, υλικό ή περιεχόμενο τρίτου τα οποία περιέχονται ή συμπεριλαμβάνονται, ή για τα οποία υπάρχει παραπομπή ή σύνδεσμος από ή προς την Υπηρεσία. Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, οι γνώμες, οι συστάσεις, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους εν λόγω τρίτους μέσω συνδέσμων προς άλλους δικτυακούς τόπους ή που καθίστανται διαθέσιμα με άλλο τρόπο μέσω των δικών τους δικτυακών τόπων, ανήκουν αποκλειστικά στους εν λόγω τρίτους και όχι στον Κάτοχο του Δικτυακού Τόπου. Η χρήση των εν λόγω δικτυακών τόπων τρίτων από εσάς υπόκειται στους όρους χρήσης και στις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω δικτυακών τόπων.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε από κάθε ευθύνη τον Κάτοχο του Δικτυακού Τόπου, τους συνδεδεμένους φορείς αυτού και τους αντίστοιχους διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους, συνεργάτες ή άλλους εκπροσώπους από και ενάντια σε όλες τις αξιώσεις, ευθύνες, ζημίες και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των νομικών αμοιβών και δαπανών που απορρέουν από ή σχετίζονται με (α) την παραβίαση από εσάς αυτών των Όρων Χρήσης, (β) τη χρήση από εσάς αυτού της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της μετάδοσης ή της ανάρτησης πληροφοριών ή υλικού από εσάς σε αυτή την Υπηρεσία, και (γ) οποιαδήποτε αξίωση ή ισχυρισμό σύμφωνα με τα οποία κάποιο Περιεχόμενο Χρήστη σας παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας, ή δικαιώματα απορρήτου, οποιουδήποτε τρίτου.

Τροποποιήσεις αυτών των Όρων

Μπορούμε κατά καιρούς να κάνουμε αλλαγές στους Όρους Χρήσης κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ενημερώνοντας αυτούς τους Όρους Χρήσης σε αυτή την Υπηρεσία, και καθορίζοντας την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της νέας έκδοσης των Όρων Χρήσης. Η ημερομηνία "Τελευταίας Τροποποίησης" (Last Modified) στην κορυφή αυτών των Όρων Χρήσης θα υποδηλώνει πότε έγιναν οι τελευταίες αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση από εσάς της Υπηρεσίας μετά την ανάρτηση μιας νέας έκδοσης των Όρων Χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεστε τις εν λόγω αλλαγές. Κατά συνέπεια, κάθε φορά που επισκέπτεστε αυτή την Υπηρεσία, θα πρέπει να ελέγχετε αν έχει αναρτηθεί μια νέα έκδοση της Συμφωνίας.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Εάν έχετε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με αυτούς τους Όρους Χρήσης ή την Υπηρεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως υποδεικνύεται στην Πολιτική Απορρήτου ή στην ενότητα "Επικοινωνία" (Contact Us) αυτής της Υπηρεσίας .

Δυνατότητα Διαχωρισμού της Συμφωνίας

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα ή διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης θεωρούνται παράνομα, κενά, άκυρα ή μη εφαρμόσιμα, το εν λόγω τμήμα ή διάταξη θα θεωρούνται διαχωρίσιμα από αυτούς τους Όρους Χρήσης και δεν θα επηρεάζουν την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων διατάξεων.

Διατήρηση

Όλες οι Ενότητες θα διατηρούνται μετά τη διακοπή του δικαιώματος χρήσης της Υπηρεσίας.

Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι πληροφορίες στην Υπηρεσία προορίζονται μόνο για χρήση από τους κατοίκους της Ελλάδας. Άλλες χώρες μπορεί να έχουν νόμους, κανονιστικές απαιτήσεις, ή ιατρικές πρακτικές που διαφέρουν από αυτές στην Ελλάδα. Η Συμφωνία και η επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με τη Συμφωνία, τον Δικτυακό Τόπο, ή αντικείμενα που αγοράζετε μέσω της Υπηρεσίας, καθώς και οι μη συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από ή σχετίζονται με αυτούς τους Όρους Χρήσης, θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς αυτό να θέτει σε ισχύ οποιεσδήποτε αρχές σχετικά με τη σύγκρουση δικαιοδοσίας. Οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή υπόθεση ανάμεσα σε εσάς και τον Κάτοχο του Δικτυακού Τόπου σχετικά με τη Συμφωνία θα υποβάλλεται αποκλειστικά ενώπιον ενός αρμόδιου δικαστηρίου με έδρα την Αθήνα, συμφωνείτε δε ότι υπόκεισθε στην ατομική και αποκλειστική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.

Κατάλογος υποσημειώσεων: